Contact Us

Up to 1000 characters

Mr. Wen Jun Jie

info@xtrapowerbanks.com

+86 755 25026260

+86 755 25026261

26A Building A Zhen Ye Plaza,
Bao An Nan Lu, Luo Hu District
Shenzen – 518001
China